Medische Encyclopedie – Maelson apotheek – Hoorn

Maelson apotheek

Maelsonstraat 3 1624 NP Hoorn Tel:(0229) 208001

Medische Encyclopedie

Inhoud

doxazosine

Doxazosine behoort tot de alfablokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en ontspant de spieren rond de uitgang van de blaas en van de prostaat.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk of bij een vergrote prostaat.

Wat doet doxazosine en waarbij gebruik ik het?

Hoge bloeddruk

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier meestal niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten vergroten de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Behandeling
Bij de behandeling van hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende soorten medicijnen voorschrijven. Bijvoorbeeld plasmiddelen, ACE-remmers of calciumblokkers. Als deze onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken, kan uw arts doxazosine voorschrijven. Uw arts kan doxazosine ook in combinatie met andere bloeddrukverlagers voorschrijven om het effect te versterken.

Werking
Doxazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte.

Na 3 tot 6 weken is het volledige effect op de bloeddruk bereikt. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om doxazosine elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Lees meer over hoge bloeddruk . “

Prostaatvergroting

Mannen kunnen verschillende soorten plasklachten hebben, zoals niet meer krachtig kunnen plassen, vaak kleine beetjes moeten plassen en last van nadruppelen.

Er is een aantal mogelijke oorzaken, en soms is er sprake van een combinatie van oorzaken.
Een van de oorzaken is een ontsteking of een beschadiging van de blaas of prostaat.  Verder kunnen ziektes, zoals hartfalen of diabetes, plasklachten veroorzaken. Ook kan verstopping in de darmen  druk uitoefenen op de blaas. In zeldzame gevallen worden plasklachten veroorzaakt door een vergroting van de prostaat. Vaak is de precieze oorzaak niet te vinden.

Prostaatvergroting
De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot, kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine verloopt dan minder vlot.

Uw prostaat kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar vergroten, op tachtigjarige leeftijd hebben 9 op de 10 mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgt op den duur plasproblemen.

Behandeling
Soms kunt u door het bijhouden van een “plasdagboek” erachter komen of er oorzaken zijn voor de plasklachten. Zo kan te veel drinken ’s avonds meer aandrang in de nacht geven. Te weinig drinken kan juist verstopping geven, en daardoor ook plasklachten veroorzaken.

Voldoende lichaamsbeweging en bekkenbodem-oefeningen kunnen bij sommige mensen de klachten verlichten.
Artsen schrijven medicijnen voor als deze leefregels niet helpen. Meestal is dat een alfablokker, zoals doxazosine. Ook schrijven ze deze medicijnen voor om de tijd tot een operatie te overbruggen of als u niet geopereerd wilt of kunt worden.

Werking
Doxazosine ontspant de spieren van prostaat en de uitgang van de blaas. Hierdoor wordt  de urinebuis minder nauw en kan de urine beter doorstromen. De prostaat blijft echter even groot als ervoor .

Doxazosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het medicijn bij u aanslaat, kunt u binnen 2 tot 6 weken een verbetering van de klachten verwachten.

Lees meer over prostaatvergroting . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, draaierig of licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel

  Duizeligheid gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dat is binnen enkele dagen tot weken.
  Uw arts zal meestal eerst een lage dosering voorschrijven, en daarna per 1 of 2 weken de dosering geleidelijk verhogen. U heeft dan minder last van deze bijwerking.
  U heeft ook minder last van duizeligheid als u het medicijn inneemt 's avonds voordat u naar bed gaat. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

 • Hoofdpijn, doordat de bloedvaten verwijden

  Bij een hogere dosering komt dit vaker voor dan bij een lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

 • Hoesten, benauwdheid, luchtweginfecties of een verstopte neus. Zeer zelden griepachtige verschijnselen of keelpijn.

  Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Vermoeidheid, slaperigheid en een zwak of slap gevoel. Zeer zelden slapeloosheid.

 • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Zeer zelden zwellingen in het gezicht.

  Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn, pijn in de onderbuik, verstopping en een droge mond. Zeer zelden diarree of winderigheid.

  Bij misselijkheid helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts.

 • Wazig zien

  Dit verdwijnt weer als u stopt met het medicijn. Zeer zelden tranende of ontstoken ogen. Moet u een staaroperatie ondergaan? Vertel uw oogarts dat u doxazosine gebruikt. In zeldzame gevallen kan hierbij een complicatie optreden (het “Floppy Iris Syndroom”). Hierbij gedraagt de iris in het oog zich anders, waardoor de operatie moeilijker verloopt.

 • Spierpijn, spierkramp, rugpijn of slappe spieren. Zeer zelden pijn in de gewrichten of jicht.

  Neem contact op met uw arts als u veel last heeft van deze bijwerkingen.

 • Hartkloppingen, een versnelde hartslag en pijn op de borst. Zeer zelden juist een vertraagde hartslag. Mensen met hartkramp (angina pectoris) kunnen meer klachten krijgen.

  Waarschuw uw arts bij pijn op uw borst.

 • Minder zaadvloeistof

  Door de verminderde hoeveelheid zaadvloeistof kunt u minder vruchtbaar zijn.

 • Problemen met plassen, zoals vaak en veel plassen, ook 's nachts, en ongewild urineverlies (urine-incontinentie), zeer zelden bloed in de urine. Zelden een blaasontsteking. Dit merkt u aan buikpijn en branderigheid bij het plassen.

  Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
  Doxazosine wordt ook gebruikt bij plasklachten door prostaatvergroting. Nemen uw plasklachten juist toe? Overleg dan met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag, jeuk, haaruitval, overmatig zweten

  Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen, maar dat hoeft niet. Zie Overgevoeligheid. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag.

 • Dit medicijn kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). U kunt dan last krijgen van huiduitslag, bobbeltjes, blaasjes, jeuk, roodheid van de huid en ernstige zonnebrand. Ook als u maar korte tijd in de zon komt.

  Krijgt u huiduitslag door de zon? Neem dan contact op met uw arts.

 • Psychische klachten, zoals nervositeit, onverschilligheid, angst, opgewonden gevoel, depressiviteit of nachtmerries. Ook kunt u geheugenklachten hebben.

   Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het medicijn.

 • Bij mannen: impotentie of een langdurige en pijnlijke erectie

  Een erectie die langer dan 4 uur duurt, kan schadelijk voor de penis zijn. Waarschuw dan uw arts.

 • Bij mannen: borstvorming

 • Tintelend of doof gevoel in handen of voeten

  Neem dan contact op met uw arts.

 • Blozen, warmtegevoel, koorts, dorstgevoel

 • Beven, trillen, oorsuizen

 • Veranderingen in gewicht, meer of minder eetlust

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele kleur van uw oogwit of van uw huid.

  Waarschuw dan een arts.

 • Meer kans op infecties of bloedingen, zoals bloedneuzen of rode of paarse vlekken op de huid (purpura)

  Dit komt door minder aanmaak van witte bloedcellen en bloedplaatjes. Raadpleeg uw arts bij veel of onverklaarbare infecties of bloedingen.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Blijkt u overgevoelig voor doxazosine? Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik doxazosine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen, vooral bètablokkers en calciumblokkers. Deze medicijnen kunnen de duizeligheid door doxazosine versterken. Deze wisselwerking is alleen belangrijk wanneer u al een dergelijk bloeddrukverlagend medicijn gebruikt en nu voor het eerst doxazosine gaat gebruiken. De bloeddruk kan dan de eerste keren dat u doxazosine gebruikt teveel dalen. U wordt hierdoor erg duizelig en kunt flauwvallen. Uw arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.
 • Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
U kunt de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig of draaierig zijn of wazig zien. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto zolang u duizelig of draaierig bent of wazig ziet.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Er zijn voor dit medicijn geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. Gebruik dit medicijn NIET tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (1e trimester) of als u zwanger wilt worden. Ook tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (2e en 3e trimester) kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de tablet heel door met een half glas water. U kunt de tablet op de breukstreep doormidden breken. Slik de helften dan wel heel door.

U mag de tabletten niet fijnmaken of kauwen, omdat ze zo zijn gemaakt, dat ze het werkzame bestanddeel langzaam afgeven. Daarom mag u ze niet fijnmaken of kauwen. Soms vindt u een deel van de tablet terug in de ontlasting. Dit is normaal, want dit is het lege omhulsel van de tablet. Dat niet wordt verteerd. De werkzame stof is dan al afgegeven.

Wanneer?
Kies een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis. Wordt u duizelig van dit medicijn? Neem het dan in 's avonds voor u gaat slapen.

Hoelang?

 • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.
 • Plasklachten bij mannen: hoelang u dit medicijn moet gebruiken, hangt af van de resultaten. Als het medicijn na 6 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol.
  Als het medicijn wel effect heeft, kunt u het 3 tot 6 maanden gebruiken. Daarna moet u ermee stoppen om te kijken of het medicijn nog nodig is. Als de klachten terugkomen kunt u doxazosine weer 3 tot 6 maanden gebruiken. Daarna moet u weer stoppen. Overleg hierover met uw arts.
Terug naar overzicht